Karabağlar Yaylası Anıt Ağaçları

Allan Kavağı

Belli bir tarihi yaşı, çapı, boyu olan yöre kültüründe özel beri bulunan, geçmiş ile günümüz arasında bağlantı kuran uzun ömürlü ağaçlar ‘anıt ağaç’ olarak tanımlanırken Karabağlar Yaylası’nda, yaylanın tarihine tanık etmiş olan anıt ağaç bulunmaktadır.

Karabağlar’da Allan Kavağı’nın yeri ve önemi ise diğerlerine göre daha farklıdır. Menteşe merkezinden Kireç Sanayi önünden geçilerek Karabağ’a gidilen yolda olan Allan Kavağı içi boş bir çınar olsa halkın inanışı onun içini dolu kılmaktadır. Kutsal gözüyle bakılan anıt ağaca hasta çocuklar getirilir ve onun çevresinde atılıp tutulmasının onu iyileştireceği inancı yaygındır. Ayrıca Allan Kavağı adak adamak isteyenlerin de ziyaret merkezidir.