Karabağlar Yaylası Yapıları

Yurt

Karabağlar Yaylası’nda parseller ‘yurt’ ismi ile anılır. Ve bu yurtların içinde ailelerin yaşamlarını sürdürdüğü konutlar vardır.

Tarihî yayladaki ilk ev tipi tahta damdır. Ahşap direkler üzerine kurulmuştur ve Menteşe’de poyraz güçlü estiği için dam ince, sıyırtma tahtadan yapılmıştır.

1940’lardan sonra tahta damların yerini Muğla tipi ve Ula tipi yapılar alır. Yayla evlerinin taşıyıcı sistemleri yığma taş duvar ve ahşap karkas sistemle oluşturulur.

Yayla evlerinde de Muğla genelindeki Muğla bacası kullanılır. Baca yapımında alaturka kiremitler kullanılır.

Evler yurtların tam köşesinde yer alır ve diğer bölgeler ekili alana ayrılır.

1994’ten sonra Karabağlar Yaylası’nda 40 konut ve 19 tane de kahve tescili yapı vardır.