UNDP GEF/SGP Destekli Projemizin Tanıtımı için Basın Mensuplarıyla Buluştuk

Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz ve yapmayı planladığımız çalışmaların aktarılması, karşılıklı fikir alışverişinin sağlanması ve Karabağlar Yaylası’nın korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik bilgi ve belge paylaşımı için basın mensuplarıyla buluştuk.

Başka Karabağlar Yaylası Yok! 

Karabağlar Yaylası’nın Korunması İçin Yeni Bir Projeye Başlıyoruz

Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği olarak Karabağlar Yaylası’nın sahip olduğu kendine has doğal ve kültürel değerlerini korumak, dünya mirası açısından önemini anlatmak ve karşılaşılan sorun ve tahribatları yöre insanlarının sözcükleriyle aktarmak için belgesel, web sitesi, kitapçık ve broşür hazırlanmıştır. Avrupa Birliğü Sivil Düşün Programı tarafından desteklen proje kapsamında hazırlanan görsel materyaller ve “Başka Karabağlar Yaylası Yok!” belgeseli web sitemizde yayınlanmaktadır.

Dernek olarak Birleşmiç Milletler Kalkınma Programı (UNDP) GEF/Küçük Destek Programı SGP tarafından desteklenen “Karabağlar Yaylası’nda Biyoçeşitliliğin ve Kültürel Peyzaj Alanlarının Sürdürülebilir Kullanımı“ isimli projemizi uygulamaya devam ediyoruz. Bu proje kapsamında amacımız; Ka- rabağlar Yaylası’nın korunması ve sürdürülebilir kullanımına dair sivil halk, STK, yerel yönetimler ve kamu kurumları nezdinde farkındalık oluşturmak, yaylada ekolojik ve kültürel mirasa yönelik tahribatın önlenmesi için somut adımların atılmasını sağlamaktır. Proje amaçlarımıza ulaşmak için Karabağlar Yaylası üzerinde yetki ve sorumluluk sahibi olan kurumlar ve yerel yönetimler, üniversite meslek odaları gibi bilimsel çalışmalar gerçekleştiren kurum/kuruluşlar, ilgili sivil toplum kuruluşları ve Karabağlar Yaylası için gönülden destek vermek isteyen kişileri bir araya getirmek hedeflenmektedir. Ayrıca, yayla kültürünü oluşturan eski sakinler ve bölgeye yeni taşınan kişilere, bölgenin hassas ekosistemi ve yapılması gerekenler aktarılacaktır.

Karabağlar Yaylasının Özellikleri

Karabaǧlar Yaylası, Muǧla Il Merkezine 3 km. uzaklıkta yer almaktadır. Yayla, kentsel ve III. Derece doǧal sit alanı olarak koruma altındadır. Toplam 15.000 dekar alanda yaklaçık 3.800 yurt (hane) bu- lunmaktadır. Yaylanın simgesi olan ve eskiden insanların bir araya geldiǧi kahvehaneler, içerisinde mescit, bakkal, berber, nalbant gibi yerlerin olduǧu bir sosyalleçme alanıydı. Yaylada tescilli 19 adet kahvehane bulunmaktadır ancak, bunların bir kısmı yıkılmıç ve sadece iki kahvehane faal olarak kul- lanılmaktadır. Yayla flora ve fauna açısında önemli ekolojik deǧerlere sahiptir. Bölgedeki su tahliye ve drenaj sistemini düzenleyen ve yaylaya has irim ve kesik oluçumları bulunmaktadır. Kesikler, tarla ke- narlarındaki toprak yıǧınlarında bulunan aǧaç-çalı topluluklarıdır. Irimler ise tarla ve yurtlar arasında ulaşımı sağlayan toprak yol ve aynı zamanda tarlalarda sulama ya da aşırı yağış sonucu biriken fazla suyun drenajı için kullanılmaktadır. Yayla ile özdeşleşmiş tarımsal ürün ve yemeklerden bazıları pıtraklı kavun, börülce, bamya, sucuk ve büryandır.

Mehmet Üzümlüoğlu

Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir